0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Scott Baker
۴
۱
Philip Van Gasse
Finished
۱۶:۱۰
Philip Van Gasse
۲
۴
William Borland
Finished
۱۸:۲۵
Prakash Jiwa
۱
۴
Peter Hudson
Finished
۱۵:۳۵
William Borland
۴
۱
Kevin Painter
Finished
۱۵:۵۰
Peter Hudson
۲
۴
William Borland
Finished
۱۶:۲۵
Philip Van Gasse
۴
۲
Prakash Jiwa
Finished
۱۶:۳۵
Kevin Painter
۳
۴
Scott Baker
Finished
۱۶:۵۵
Peter Hudson
۴
۲
Philip Van Gasse
Finished
۱۷:۳۰
William Borland
۰
۴
Scott Baker
Finished
۱۷:۵۰
Prakash Jiwa
۴
۳
Kevin Painter
Finished
۱۸:۱۰
Kevin Painter
۳
۴
Peter Hudson
Finished
۱۸:۴۰
Scott Baker
۴
۱
Prakash Jiwa
Finished
۱۹:۰۰
Kevin Painter
۴
۱
Philip Van Gasse
Finished
۱۹:۱۵
Prakash Jiwa
۱
۴
William Borland
Finished
۱۹:۳۰
Peter Hudson
-
-
Scott Baker
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید